Τμήματα Ενηλίκων

Στο κέντρο μας προσφέρουμε μαθήματα προσαρμοσμένα στους στόχους και τις ανάγκες σας. Κατανοούμε πως οι ανάγκες των ενηλίκων είναι διαφορετικές απο των παιδιών. Συνεπώς, υπάρχει η δυνατότητα για 3 διαφορετικά προγράμματα.

  1. General knowledge courses Αφορούν ενήλικες που δεν έχουν στόχο κάποιο πτυχίο και θέλουν να δώσουν έμφαση στην προφορική και γραπτή επικοινωνία.
  2. Exam courses: Εντατικά τμήματα που στοχεύουν στην απόκτηση συγκεκριμένων πτυχίων. Εδώ η μεθοδολογία επικεντρώνεται στην εξάσκηση δεξιοτήτων και τεχνικών που θα βοηθήσουν στην απόκτηση της απαραίτητης πιστοποίησης. Τα τμήματα αυτά δίνουν έμφαση σε συγκεκριμένα στοιχεία ώστε να φτάσουμε στην επίτευξη του στόχου.
  3. Business courses: Τμήματα που εστιάζουν στην ορολογία και στις απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος (πχ logistics κ.α).
 
 

Για περισσότερο υλικό επισκεφθείτε την πλατφόρμα μας.