Η Ομάδα μας!

Λέρης Χριστόφορος

Ο Χριστόφορος Λέρης είναι ο διευθυντής και ιδιοκτήτης του κέντρου ξένων γλωσσών.


Πτυχιούχος φυσικής από το εθνικό και καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με μεταπτυχιακό στη θεωρητική βιοφυσική από το ινστιτούτο Niels Bohr του university of Copenhagen.


Διαθέτει την πιστοποίηση Celta (Certificate in Teaching English to Speakers of other languages) για τη διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας του πανεπιστημίου Cambridge.

Λέρης Χριστόφορος

Ο Χριστόφορος Λέρης είναι ο διευθυντής και ιδιοκτήτης του κέντρου ξένων γλωσσών.


Πτυχιούχος φυσικής από το εθνικό και καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με μεταπτυχιακό στη θεωρητική βιοφυσική από το ινστιτούτο Niels Bohr του university of Copenhagen.


Διαθέτει την πιστοποίηση Celta (Certificate in Teaching English to Speakers of other languages) για τη διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας του πανεπιστημίου Cambridge.

Ρουστά Κυριακή

Η Κυριακή Ρουστά είναι εκπαιδευτικός πτυχιούχος της Αγγλικής φιλολογίας του Εθνικού καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)με 40χρονη εμπειρία στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και εκπαίδευση στο νευρογλωσσικο προγραμματισμό (NLP).

Είναι κάτοχος των κατωτέρω πιστοποιητικών επιμόρφωσης από το ΕΚΠΑ.

Εφηβικη υγεία -ψυχολογια, συμπεριφορά του εφήβου (2012).

Διδασκαλια Ξένων Γλωσσών σε μαθητές με δυσλεξία.(2018).

Διαχείριση χωρισμού, διαζυγίου γονέων.(2018).