Η Φιλοσοφία μας

Η σύγχρονη τάση θέλει εύκολη και γρήγορη γνώση, αλλά ταυτόχρονα και την άμεση απόκτηση ενός διπλώματος. Αυτό έχει αναγκάσει πολλά κέντρα να μετατραπούν σε εργοστάσια εξετάσεων και τα παιδιά σε καρτέλες βαθμών.

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, η φιλοσοφία μας συνοψίζεται στα εξής απλά λόγια τα οποία θα έπρεπε να θεωρούνται δεδομένα.

Μεθοδική δουλειά από τον από τον καθηγητή σε ένα  κατάλληλο περιβάλλον που ζωντανεύει την ξένη γλώσσα και συνδυάζει το παιχνίδι με τη μάθηση καθώς και συστηματική μελέτη από το μαθητή.