Ρουστά Κυριακή

Η Κυριακή Ρουστα είναι εκπαιδευτικός πτυχιούχος της Αγγλικής φιλολογίας του Εθνικού καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)με 40χρονη εμπειρία στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και εκπαίδευση στο νευρογλωσσικο προγραμματισμό (NLP).

Είναι κάτοχος των κατωτέρω πιστοποιητικών επιμόρφωσης από το ΕΚΠΑ.

Εφηβικη υγεία -ψυχολογια, συμπεριφορά του εφήβου (2012).

Διδασκαλια Ξένων Γλωσσών σε μαθητές με δυσλεξία.(2018).

Διαχείριση χωρισμού, διαζυγίου γονέων.(2018).