ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

Dec 2023

Esb B2

 1. Καραγιάννη Ραφαηλία
 2. Χασάλλα Άγγελος

 

Ecce B2

 1. Δημήτρης Λαδάς
 2. Μαρίνος Λουμιώτης
 3. Χριστίνα Κατσίγκρη
 4. Ναμάρτα Ράνι
 5. Χάρης Παναγιωτόπουλος
 6. Χρύσα Κούλη

 

Esb C2

 1. Σέμπ Σινγκ
 2. Μαρία Αγγελική Τριανταφύλλου

 

Ecpe C2

 1. Γιάννης Κεραμίδας
 2. Σέρτζιο Σκρέλα
 3. Σταματίνα Σοφία Γιαννούλη

May 2023

Elementary

 1. Χρήστος Μπίσσιας
 2. Γιάννης Λουμιώτης
 3. Αδάμ Φωτάκης
 4. Άγγελος Μπέντο
 5. Ναπολέων Τριανταφύλλου
 6. Δέσποινα Καραγιάννη
 7. Νίκος Χούντας
 8. Δημήτρης Πρέντσε
 9. Άμριτ Κουμάρ

 

Esb B1

 1. Μαργαρίτα Ηλιού
 2. Τζασκιράτ Καούρ
 3. Ουέντι Γκούρι
 4. Αντώνης Μπάκας
 5. Νίκος Μουντζουβής
 6. Αναστάσης Ανδρέου
 7. Κωνσταντίνος Πολατίδης
 8. Έλενα Χατζιαράπη
 9. Ζωή Σκαρπινάκη
 10. Τζατίν Ράι

 

Esb B2

 1. Βίκυ Σταύρου

 

Ecpe C2

 1. Μάριος Κεραμίδας

December 2022

Ecce B2

 1. Αγάπη Πιρτσάκη
 2. Δέσποινα Καλαντζή
 3. Σπύρος Σκούρτης
 4. Γιάννης Κεραμίδας
 5. Τζασπριτ Κουμάρ
 6. Αρμίρα Ζάτσε

 

Esb B2

 1. Αντιγόνη Πάλλη
 2. Τσαρανζίτ Μούντι

 

Esb C2

 1. Αλέξα Κρίκωνα
 2. Γρηγόρης Ράπτης
 3. Γιώργος Μπουρλόκας
 4. Μαρία Λαλή

 

Ecpe C2

 1. Αλέξα Κρίκωνα

May 2022

Elementary

 1. Μαργαρίτα Ηλιού
 2. Τζασκιράτ Καούρ
 3. Γουέντι Γκούρι
 4. Αντώνης Μπάκας
 5. Νίκος Μουντζουβής
 6. Αναστάσης Ανδρέου
 7. Κωνσταντίνος Πολατίδης
 8. Έλενα Χατζιαράπη
 9. Ζωή Σκαρπινάκη

 

Esb B1

 1. Ραφαηλία Καραγιάννη
 2. Χρύσα Κούλη
 3. Χάρης Παναγιωτόπουλος
 4. Μαρίνος Λουμιώτης
 5. Δημήτρης Λαδάς
 6. Αλεξάνδρα Μπουρλόκα
 7. Ναμάρτα Κουμάρ
 8. Χριστίνα Κατσίγκρη

 

Esb B2

 1. Βούλα Ράπτη
 2. Παναγιώτης Γούρμας
 3. Ορέστης Σίνα
 4. Μαρία Αγγελική Τριανταφύλλου
 5. Σέμπ Σίνγκ

 

Ecce B2

 1. Σέρτζιο Σκρέλα
 2. Σταματίνα Σοφία Γιαννούλη
 3. Μάριος Κεραμίδας

 

Ecpe C2

 1. Σιμράν Κουμάρ

 

Esb C2

 1. Νικος Ρείζης
 2. Αλίσια Κορίτα
 3. Μανίς Ρατού

December 2021

Esb B1

 1. Αγάπη Πιρτσάκη
 2. Δέσποινα Καλαντζή
 3. Σπύρος Σκούρτης
 4. Γιάννης Κεραμίδας
 5. Τζασπριτ Κουμάρ
 6. Αρμύρα Ζάτσε
 7. Βίκυ Σταύρου

 

Ecpe C2

 1. Στέλλα Ανδριανοπούλου

May 2021

Elementary

 1. Ραφαηλία Καραγιάννη
 2. Χρύσα Κούλη
 3. Χάρης Παναγιωτόπουλος
 4. Μαρίνος Λουμιώτης
 5. Δημήτρης Λαδάς
 6. Αλεξάνδρα Μπουρλόκα
 7. Ναμάρτα Ράνι
 8. Χριστίνα Κατσίγκρη

 

Esb B1

 1. Παναγιώτης Γούρμας
 2. Ορέστης Σίνα
 3. Μαρία Αγγελική Τριανταφύλλου
 4. Σέμπ Σίνγκ
 5. Σέρτζιο Σκρέλα
 6. Σταματίνα Σοφία Γιαννούλη
 7. Μάριος Κεραμίδας
 8. Βούλα Ράπτη
 9. Αντιγόνη Πάλλη
 10. Τσαρανζίτ Μούντι

 

Esb C2

 1. Κριστιάν Σίνα

 

Ecpe C2

 1. Τζασνούρ Καούρ
 2. Στέλλα Ζάτσε
 3. Κωνσταντίνος Ρείζης
 4. Παναγιώτης Σταθόπουλος
 5. Αντώνης Γιαννούλης
 6. Νεκταρία Δημητροπούλου