Λέρης Χριστόφορος

Ο Χριστόφορος Λέρης είναι ο διευθυντής και ιδιοκτήτης του κέντρου ξένων γλωσσών.


Πτυχιούχος φυσικής από το εθνικό και καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με μεταπτυχιακό στη θεωρητική βιοφυσική από το ινστιτούτο Niels Bohr του university of Copenhagen.


Διαθέτει την πιστοποίηση Celta (Certificate in Teaching English to Speakers of other languages) για τη διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας του πανεπιστημίου Cambridge.