Μεθοδολογία

Project based learning

Με το Project based learning οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μια εργασία – project, είτε σε ομάδες είτε ατομικά σχετικά με ένα πολύ ενδιάφερον θέμα, στην οποία θα κάνουν επανάληψη και εξάσκηση σε κάποιο skill (speaking, writing, reading, listening) ή system (grammar, vocabulary, phonology, discourse).

Περισσότερες πληροφορίες για τα project που έχουν ήδη γίνει μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εργασίες σε ομάδες

Θέλοντας να αναπτύξουμε το πνεύμα της συνεργασίας παρέχουμε τη δυνατότητα στους μαθητές μας να κάνουν ομαδικές εργασίες στο σπίτι καθώς και δραστηριότητες και ασκήσεις μέσα στην τάξη.

Εξατομικευμένη διδασκαλία

Προσαρμόζουμε την διδασκαλία μας σύμφωνα με τις ανάγκες και το μαθησιακό προφίλ των μαθητών μας.

Ανάπτυξη της αυτονομίας

Διδάσκουμε και ενθαρύνουμε τους μαθητές μας ανεξαρτήτως ηλικίας να μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα και να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους δίχως βοήθεια, τονίζοντας τους όσα έχουν να κερδίσουν από αυτή τους την προσπάθεια.

Τηλεκπαίδευση

Η πρόκληση της τηλεκπαίδευσης είναι τεράστια και το κέντρο μας βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας, συνεπές στη δέσμευσή του για ποιοτική διδασκαλία είτε δια ζώσης είτε online.

Στην σύγχρονη εκπαίδευση χρησιμοποιούμε την εκπαιδευτική πλατφόρμα Zoom ενώ στην ασύγχρονη εκπαίδευση χρησιμοποιούμε την εκπαιδευτική πλατφόρμα E-europalso.

Χρήση ηλεκτρονικής διδασκαλίας

Για να γίνεται το μάθημα πιο διαδραστικό και ζωντανό, ο χώρος μας είναι εξοπλισμένος με διαδραστική οθόνη που αποτελείται απο:

Ενισχυτική διδασκαλία

Παρέχουμε τη δυνατότητα ενισχυτικής διδασκαλίας στους μαθητές μας όπου χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο και εξάσκηση για να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση.