Στο κέντρο μας προσφέρονται διαδικτυακά μαθήματα (online) με ειδικά διαμορφωμένο εξοπλισμό και υλικό.

Πιο συγκεκριμένα υπάρχει η δυνατότητα για:

  • Synchronous Learning: Εδώ ο μαθητής παρακολουθεί το μάθημα μέσω της πλατφόρμας Zoom σε real-time. Όλο το υλικό που παρέχεται απο το κέντρο μας είναι διαδραστικό (interactive software).
  • Asynchronous Learning: Ο μαθητής μπορεί να συνδεθεί στην πλατφόρμα μας  και να επιλέξει τί ακριβώς θέλει να κάνει οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας θελήσει.