Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Η ξένη γλώσσα είναι διαβατήριο ζωής για µια πετυχημένη καριέρα και λαµπρή σταδιοδροµία. Ανοίγει νέους ορίζοντες στον εργασιακό και οικονοµικό τοµέα, στη διαδικτυακή πληροφόρηση, στα ταξίδια, στην ανάγνωση αυθεντικών κειµένων και στην προαγωγή της δια βίου παιδείας. Επιμέλεια: Europalso (p10) Οµιλία Γ.Ζ., Προέδρου Π.Σ.Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ. στο Συνέδριο του Πανεπιστηµίου Πειραιώς µε θέµα: «Το µέλλον των γλωσσικών επαγγελµάτων» Στη κοινωνία µας […]